Monday, April 6, 2020

Ndaloni menjëherë kafshimin e lëkurës rreth thonjve!


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE
Tooth irritation of the skin around the nails is a not uncommon habit, but in addition to the aesthetic side, there is a very strong reason why you should say "Stop" to this habit.

Two in three people suffer from a nerve condition called dermatillomania, which is a skin bite.

There are several reasons that explain this habit.

Some do it unintentionally, some do it because of stress or anxiety, but there are also those who see it as a way to hurt themselves.

However what people do not know is the fact that this action can cause permanent skin damage.

The wounds created by the removal of the skin, expose that area to bacteria.

The condition can be so severe that you may need to see a psychologist.

It's best to give up when you're on time.
=============
=============
Ngacmimi me dhëmbë i lëkurës rreth thonjve është një zakon aspak i rrallë, por përpos anës estetike, ka një arsye shumë të fortë përse duhet t’i thoni “Stop” këtij vesi
Dy në tre njerëz vuajnë nga një një gjendje nervore e quajtur “dermatillomania”, e cila ka të bëjë me kafshimin e lëkurës.

Ka disa arsye që shpjegon këtë zakon.

Disa e bëjnë padashje, disa e bëjnë për shkak të stresit ose ankthit, por ka dhe nga ata që e shohin si një mënyrë për të lënduar veten.
Megjithatë ajo që njerëzit nuk dinë, është fakti që ky veprim mund të shkaktojë dëm të përhershëm të lëkurës.

Plagët që krijohen nga heqja e lëkurës, e ekspozojnë atë zonë ndaj baktereve.

Gjendja mund të përkeqësohet aq shumë, sa do jeni të detyruar t’i drejtoheni një psikologu.

Mirë është të hiqni dorë sa jeni në kohë.