Tuesday, April 7, 2020

8 sjellje që ju çojnë drejt një jete të suksesshmeARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

A successful life is not just about making money or gaining fame, and anyone who has embarked on these principles has been overthrown many times, and only a happy life has been achieved.

But there is nothing wrong with loving them, but you should not lose track of them.

The biggest misconception people have about success

When you see someone extremely successful, you see their success in terms of the rewards they receive. You may even believe that they are greedy or selfish. But often times, their wealth and status have come to work with something that has been very important to them.


You end it

Success happens when you end a life where you try to please everyone around you. Success comes when you end a life where you hear the noise of the world, and you begin to hear what is important to you. Success happens when you stop thinking that reality is everything but what you will be. I've seen enough of the world with premeditated ideas that have taught you as you grow. Put an end to being "realistic." Stop worrying and start living.

You try to do things with uncertain results

All the most successful people in the world have tried to do something that has uncertain results. Even if things don't go your way, you'll get a valuable lesson - it's not the end of the world. You can try again. Success and failure are interrelated. Find someone who has achieved success, and you will see a series of failures along the way.

You are polite

One of the most successful books of all time, "How to Make Friends and Influence People," offers these simple tips to be successful.

Smiles.

Be polite.

Appreciate others for good work.

Don't argue with people.

It’s amazing how many people don’t have good behavior. You get rewarded when you treat people the right way. Everyone you meet is the most important person in the world, in their eyes - successful people know how to treat them as such.You have many moments where you lose yourself

A well-lived life has many flowing moments. Think a little about the past when you lost yourself for hours trying to do something - that's the flow. Your mission is to find work that allows you to experience that feeling as much as possible. The value of engagement exceeds the value of money. Look for work in which you lose the whole.

Someone thanked you for what you did

Has anyone thanked you for your work? This is success. No matter how much you love success for yourself, you will never have it, as long as you do not find a way to offer value to other people. Your business is not for you - it's for your customer. Your creative work is not for you - it is to touch others. Every time someone leaves a nice comment or sends a thank you message, it gives you more motivation to keep creating. Find success by giving.

You have angered someone

Because you believed in something. Because you have an opinion that others may disagree with. Because you had the courage to say what we are all afraid to say. Successful people are in control of almost every single situation. When they see that the system is broken, they look for ways to change it and find people who think the same way, to help them.

Makes things exciting

Most people’s lives aren’t necessarily bad, but they’re extremely boring. Therefore they need constant entertainment through television. You are not successful if you exchange comfort with excitement, a job with good pay and rewards, with a vocation, a monotonous existence, with a life filled with rich experiences. Successful people are in control of almost every single situation.

You have lived a life that met expectations

This is happiness - the only thing you need to do to be successful is to live up to your standards. Not societal standards. Not the standards of friends and family. Your dream is not meant to be about money and status - you just need to do what you enjoy and cope with the adventures you seek. If your dream is to be a world-class chef, then cook non-stop. If your dream is to be a writer, then write. If your dream is to raise a family and you do it well, then you are successful.
==============================
==============================
Një jetë e suksesshme nuk ka të bëjë vetëm më fitimin e parave apo arritjen e famës dhe kushdo që ëshë nisur nga këto parime shumë herë janë rrezuar dhe vetëm që një jetë të lumtur nuk kanë arritur të bëjnë.
Por nuk ka asgjë të keqe ti duash ato por nuk duhet të humbasësh rrugën duke ndjekur ato.

Keqkuptimi më i madh që njerëzit kanë për suksesin

Kur shihni dikë tejet të suksesshëm, ju e shihni suksesin e tyre për nga shpërblimet që marrin. Mund të besoni madje që janë të babëzitur apo egoistë. Por shpesh herë, pasuria dhe statusi i tyre kanë ardhur duke punuar me diçka që ka patur tepër rëndësi për ta.

Ti i jep fund

Suksesi ndodh kur ti i jep fund një jete ku përpiqesh të kënaqësh të gjithë ata që ke rrotull. Suksesi ndodh kur i jep fund një jete ku dëgjon zhurmën e botës, dhe nis të dëgjosh atë që është e rëndësishme për ty. Suksesi ndodh kur ti pushn së menduari që realiteti është çdo gjë, veç asaj që ti e do të jetë. Mjaft e pe botën me idetë e paramenduara që të kanë mësuar teksa rriteshe. Jepi fund të qënit “realist”. Jepi fund shqetësimit dhe fillo të jetosh.

Përpiqesh të bësh gjëra me rezultate të pasigurtë

Të gjithë njerëzit më të suksesshëm në botë janë përpjekur të bëjnë diçka që e ka të pasigurtë rezultatin. Edhe nëse gjërat nuk shkojnë sipas mënyrës tënde, do të marrësh një mësim të vyer – nuk është fundi i botës. Mund të përpiqesh sërish. Suksesi dhe dështimi janë të ndërlidhur mes tyre. Gjej dikë që ka arritur suksesin, dhe do të shohësh një seri dështimesh rrugës së tij.

Je i sjellshëm

Një prej librave më të suksesshëm të të gjitha kohërave, “Si të fitosh miq dhe të influencosh njerëzit”, ofron këto këshilla të thjeshta për të qenë të suksesshëm.

Buzëqesh.

Ji i sjellshëm.

Vlerësoji të tjerët për punën e mirë.

Mos debato me njerëzit.

Eshtë e habitshme se sa shumë njerëz nuk kanë sjellje të mirë. Ti shpërblehesh kur i trajton njerëzit në mënyrën e duhur. Çdo njeri që ti takon është njeriu më i rëndësishëm në botë, në sytë e tyre – njerëzit e suksesshëm dinë t’i trajtojnë si të tillë.

Ke shumë momente ku e humbet vetveten

Një jetë e jetuar mirë ka shumë momente në gjendje rrjedhjeje. Mendo pak në të kaluarën kur e ke humbur veten disa orë në përpjekjen për të bërë diçka – kjo është rrjedha. Misioni yt është të gjesh punë që të lejon ta përjetosh atë ndjesi, sa më shumë që të jetë e mundur. Vlera e angazhimit e kapërcen vlerën e parasë. Kërko punë në të cilën ti humbet i tëri.

Dikush të ka falënderuar për atë që ke bërë

A të ka falënderuar ndokush për punën tënde? Ky është suksesi. Pavarësisht sa shumë e do suksesin për veten tënde, nuk do ta kesh kurrë, sa kohë që nuk gjen një mënyrë për të ofruar vlerë për njerëzit e tjerë. Biznesi yt nuk është për ty – është për klientin tënd. Puna jote krijuese nuk është për ty – është për të prekur të tjerët. Çdo herë që dikush lë një koment të këndshëm ose dërgon një mesazh falënderues, të jep më shumë motivim që të vazhdosh të krijosh. Gjej suksesin duke dhënë.

Ke nxehur dikë

Sepse ke besuar në diçka. Sepse ke një opinion me të cilin të tjerët mund të mos bien dakord. Sepse ke patur guximin që të thuash atë që të gjithë kemi frikë të themi. Njerëzit e suksesshëm nuk kërkojnë të ruajnë status quonë. Kur ata shohin se sistemi është prishur, ata kërkojnë mënyra për ta ndryshuar dhe të gjejnë njerëz që mendojnë njësoj, për t’i ndihmuar.

Bën gjëra që të ngazëllejnë

Jetët e shumicës së njerëzve nuk janë domosdoshmërisht të këqia, por ata janë tejet të mërzitshëm. Prandaj kanë nevojë për dëfrim konstant përmes televizionit. Ti nuk je i suksesshëm nëse këmben rehatinë me ngazëllimin, një punë me pagë të mirë dhe shpërblime, me një vokacion, një ekzistencë monotone, me një jetë të mbushur me përvoja të pasura. Njerëzit e suksesshëm koleksionojnë kujtime, jo kartëmonedha.

Ke jetuar një jetë që i përmbushi pritshmëritë

Kjo është lumturia – e vetmja gjë që duhet të bësh për të qenë i suksesshëm është të jetosh sipas standarteve të tua. Jo standarteve të shoqërisë. Jo standarteve të miqve dhe familjarëve. Endrra jote nuk është e thënë të jetë për para dhe status – të nevojitet vetëm të bësh atë që të shijon dhe të përballosh aventurat që kërkon. Nëse ëndrra jote është të jesh kuzhinier i klasit botëror, atëherë gatuaj papushim. Nëse ëndrra jote është që të jesh shkrimtar, atëherë shkruaj. Nëse ëndrra jote është të rrisësh familjen dhe këtë ti e bën mirë, atëherë je i suksesshëm.