Monday, April 6, 2020

9 vendet më të ftohta në botë, aty ku njeriu mbijeton në -69.8 gradë celcius


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE
Man is capable of living and adapting to different climates to the most extreme, and this fact is evidenced by their survival, which for several thousand years, even in the most extreme climatic conditions that have prevailed and prevail on Earth.

Here are the nine coldest populated places on our planet.

9. Roros, Norway

The mining town of Roros, in Norway, is known for its polar climate and cold winters, where temperatures drop to -50 degrees Celsius. During the winter season, in the villages of this area, such as Karasjok, the constant temperature goes around -40 ° C.

8. Dras, India

India is known as a very hot country with a tropical climate, but the Cargill region, specifically the city of Dras, is an extremely cold country. Due to the altitude and geographical position, during the winter the most ‘mild’ temperature in Dras is -22 degrees Celsius, while the record is -50. C.

7. Lapland, Finland

Lapland is one of the coldest regions in the world. In Kittila, Lapland, in 1999 a temperature of -51.5 degrees Celsius was recorded. In this recreation area live over 6,000 inhabitants.

6. Vuoggatjalme, Sweden

The vast majority of Sweden has a moderate temperature, in its northern parts extremely cold temperatures vary. The lowest temperature ever recorded in Sweden is -52.6 degrees Celsius in Vuoggatjalme, a popular tourist destination.

5. Riverside, Wyoming, USA

Riverside is one of the coldest inhabited places on the mainland of the United States, where in 1933 the temperature was -54.4 degrees Celsius. This area is sparsely populated, in fact 52 uninhabited residents live there.

4. Alaska, USA

Prospect Creek, in Alaska, is one of the coldest countries in the United States and the world, with temperatures dropping to -62 degrees Celsius in 1971. This is where the workers who take care of the Alaska oil pipeline live.

3. Snag, Yukon, Canada

Canada stretches as far as the Arctic and it is not surprising that this country has one of the harshest climates in the world. According to meteorological data, the coldest place inhabited in Canada is Snag, in Yukon, where in 1947 the temperature had dropped to -63 degrees Celsius.

2. Greenland

Greenland has an arctic climate, and temperatures there do not exceed +10 degrees Celsius even on the hottest days of summer. In 1954, extreme temperatures of -66.1 degrees Celsius were recorded in this island nation.

1. Verkhoyansk, Russia

Verkhoyansk, in Russia, located near the Arctic Circle, is one of the coldest places in the world along with Oymyakon, also in Russia. In 1892, extreme temperatures of -69.8 degrees Celsius were recorded here. In this region in the 20th century were sent to live the politically persecuted.
============================
Njeriu është i aftë të jetojë dhe të përshtatet në klima të ndryshme deri në ato më ekstremet dhe ky fakt dëshmohet me mbijetesën e tyre, që disa mijëra vjet, madje dhe në kushtet më ekstreme klimatike që kanë mbizotëruar dhe mbizotërojnë në Tokë.

Në vijim ju paraqesim nëntë vendet më të ftohta të populluara në planetin tonë.

9. Roros, Norvegji

Qyteti i minatorëve Roros, në Norvegji, njihet për klimë polare dhe dimra të ftoftë, ku temperaturat zbresin deri në -50 gradë Celsius. Gjatë sezonit dimëror, në fshatrat e kësaj zone, siç është Karasjok, temperatura konstante shkon rreth -40 °C.

8. Dras, Indi

India njihet si vend shumë i nxehtë me klimë tropikale, mirëpo rajoni Kargil, me saktësisht qyteti Dras, është një vend tejet i ftohtë. Për shkak të lartësisë mbidetare dhe pozitës gjeografike, gjatë dimrit temperatura më e ‘butë’ në Dras është -22 gradë Celsius, ndërsa rekordi i shënuar -50 °C.

7. Lapland, Finlandë

Lapland është një prej rajoneve më të ftohta në botë. Në Kittila, Lapland, në vitin 1999 ishte regjistruar teperatura prej -51.5 gradë Celsius.Në këtë zonë rekreative jetojnë mbi 6.000 banorë.

6. Vuoggatjalme, Suedi

Pjesa dërmuese e Suedisë ka një temperaturë mesatare, në pjesët veriore të saj variojnë temperaturat ekstremisht të ftofta. Temperatura më e ultë që është regjistruar ndonjëherë në Suedi është ajo -52.6 gradë Celsius në Vuoggatjalme, një destinacion i popullarizuar turistik.

5. Riverside, Wyoming, SHBA

Riverside është një prej vendeve më të ftohta të banuara në pjesën kontinentale të SHBA-ve, ku në vitin 1933 ishte regjistruar temperatura -54.4 gradë Celsius. Kjo zonë është pak e banuar, në fakt aty jetojnë 52 banorë të patrembur.

4. Alaska, SHBA

Prospect Creek, në Alaskë, është një prej vendeve më të ftohta në SHBA dhe në botë, ku në vitin 1971 temperatura kishte zbritur në -62 gradë Celsius. Në këtë vend jetojnë punëtorët që kujdesen për naftësjellësin e Alaskës.

3. Snag, Yukon, Kanada

Kanadaja shtrihet deri në Arktik dhe nuk është për tu befasuar se ky vend ka ndër klimat më të ashpra në botë. Sipas të dhënave meteorologjike, vendi më i ftoftë i banuar në Kanada është Snag, në Yukon, ku në vitin 1947 temperatura kishte zbritur në -63 gradë Celsius.

2. Grenlanda

Grenlanda ka klimë arktike, ndërsa temperaturat aty nuk kalojnë +10 gradë Celsius madje as në ditët më të ngrohta të verës. Në vitin 1954, në këtë vend-ishull, është regjistruar temperatura ekstreme -66.1 gradë Celsius.

1. Verkhoyansk, Rusi

Verkhoyansk, në Rusi, që gjendet afër rrethit arktik, është një prej vendeve më të ftofta në botë bashkë me Oymyakon, po ashtu në Rusi. Në vitin 1892, këtu ishte regjistruar temperatura ekstreme prej -69.8 gradë Celsius. Në këtë rajon në shekullin 20-të dërgoheshin të jetonin të përndjekurit politik.