Saturday, April 11, 2020

Djathi më i shtrenjtë në botë

Djathi më i shtrenjtë në botë

ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

If you are surprised by the $ 5,000 price tag of a Las Vegas hamburger or the $ 1,000 price tag for a havoc omelette at one of New York's hotels, you won't know Serbian cheese in the range of foods that consumers have less of.

Those who have expensive tastes and full pockets know very well the cheese made with donkey milk, on the farm Zasavica. This type of cheese costs no less than 800 pounds per kilogram. Farmers say it takes 25kg of milk to make a pound of cheese. The farm also produces donkey milk, which is said to have once been the secret of the beauty of the queen of Egypt, Cleopatra, who bathed with him.Farmers in Zasavika say the price is due to the high value of donkey milk, $ 45 per liter.

=============
=============

Nëse ju çudit çmimi 5 mijë dollarë i një hamburgeri në Las Vegas apo 1 mijë dollarë për një omëletë me haviar në një nga hotelet e Nju Jorkut, në gamën e ushqimeve që konsumatorët i kanë të paktë nuk njihni djathin serb.

Ata që kanë gusto të shtrenjta dhe xhepat plot e njohin shumë mirë djathin e bërë me qumësht gomari, në fermën Zasavica. Ky lloj djathi kushton jo më pak se 800 paund për kilogram. Fermerët thonë se duhen 25 kg qumësht për të bërë një kile djathë. Ferma prodhon gjithashtu edhe qumësht gomari, i cili thuhet se dikur ka qenë sekreti i bukurisë së mbretëreshës së Egjiptit, Kleopatra, e cila bënte banjë me të.

Fermerët në Zasavika thonë se çmimi vjen për shkak të vlerës së lartë që ka qumështi i gomarit, 45 dollarë për litër.