Saturday, April 11, 2020

Vajza që ushqehet vetëm me patate

Related image

ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

A 23-year-old in Britain has a phobia of all foods except potatoes. Claire Jones says she gets sick if she eats other foods. She says her stomach only accepts potatoes, sometimes cheese and cabbage salad. She says the smell of other foods also makes her feel bad. But despite this, the girl admits that this way of eating will make her sick quickly, as her immune system is weakened. "I feel tired all the time. But other foods make me panic. I can't go out with friends for dinner or go to banquets. "My life is totally limited."


==========
==========

Një 23-vjeçare në Britani ka fobi nga të gjitha ushqimet, përveç patateve. Claire Jones thotë se sëmuret nëse ha ushqime të tjera. Ajo thotë se stomaku i saj pranon vetëm patatet, ndonjëherë djathin dhe sallatën me lakër. Ajo thotë se edhe era e ushqimeve të tjera e bën të ndihet keq. Por pavarësisht kësaj, vajza pranon se kjo mënyrë ushqyerjeje do ta sëmurë shpejt, pasi sistemi i saj imunitar është dobësuar. “Ndihem e lodhur gjatë gjithë kohës. Por ushqimet e tjera më bëjnë të bie në panik. Nuk mund të dal me miqtë për një darkë dhe as të marr pjesë në bankete. Jeta ime është totalisht e kufizuar”, thotë ajo.