Tuesday, April 7, 2020

Gjërat që duhet të bëni çdo mbrëmje për të qenë të suksesshëm


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Forget morning exercises and meditation!

According to experts, in order to succeed in life and to be more successful, happy and healthy, you need to do these five things before going to sleep:

1-Keep a diary of things you are grateful for

2-Prepare a breakfast with healthy foods

3-Prepare your mind for the first thing you will do when you wake up

4-Plan the list of things to do

5-Talk on FaceTime with a relative or loved one
==================
Harrojini ushtrimet në mëngjes dhe meditimin!

Sipas ekspertëve, për t’ja dalë në jetë e për të qenë më të suksesshëm, të lumtur dhe të shëndetshëm duhet të bëni këto pesë gjera para se të flini gjumë:

1-Mbani një ditar për gjërat që jeni mirënjohës

2-Përgatitni një mëngjes me ushqime të shëndetshme

3-Përgatisni mendjen për gjënë e parë që do bëni kur të zgjoheni

4-Planifikoni listën e gjërave që duhet të bëni

5-Flisni në FaceTime me një të afërm ose person të dashur