Thursday, April 9, 2020

Ja pse ata që mbajnë dietë nuk janë kurrë të lumturARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Keeping a diet can be a cause for depressive symptoms. In fact, food deprivation is more or less similar to detoxification from one type of drug and can lead to symptoms of abstinence or even anxiety and depression.

The above conclusions have emerged from a recent study conducted by the University of Montreal in Canada. The study, published in the International Journal of Obesity, shows how mice accustomed to a high-fat diet, if put on a diet, demonstrate day after day all the typical signs of an abstinence crisis and related behaviors such as mood swings. of anxiety and depressive ones.

=========
=========
Mbajtja e dietës mund të bëhet shkak për shfaqjen e simptomave depresive. Në fakt, të privuarit nga ushqimi ngjan pak a shumë me dezintoksikimin nga një lloj droge dhe mund të çojë në shfaqjen e simptomave të abstinencës apo edhe ankth dhe depresion.

Përfundimet e mësipërme kanë dalë nga një studim i kryer kohët e fundit nga Universiteti i Montrealit në Kanada. Studimi i publikuar në “International Journal of Obesity” tregon se si minjtë e mësuar me një menu ushqimore të pasur me yndyrna, nëse vihen në dietë, demonstrojnë ditë pas dite të gjitha shenjat tipike të krizës së abstinencës dhe sjelljet e lidhura me të si gjendjet e ankthit dhe ato depresive.