Thursday, April 9, 2020

Jeni të varur nga kafeina? Ja ku qendron problemi juaj..


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

According to researchers, the genetic variant in particular seems to be related to coffee consumption. Another team of researchers from Italy, Scotland, the Netherlands also began investigating.

According to researchers, the genetic variant in particular seems to be related to coffee consumption. Also another team of researchers from Italy, Scotland, the Netherlands began to investigate the links between coffee consumption and genetics. To do this, scientists analyzed several populations from different countries. Following the questionnaire regarding coffee consumption, the DNA of the persons who were taken into the study were also listed. Analyzing the results, the researchers found that people with PDSS2 genes led to increased coffee consumption.

========
========
Sipas studiuesve, varianti gjenetik në mënyrë të veçantë duket të jetë i lidhur me konsumimin e kafes. Gjithashtu një ekip tjetër hulumtuesish nga Italia, Skocia, Holanda filluan të hetonin mbi lidhjet mes konsumit të kafes dhe gjenetikës. Për ta bërë këtë shkencëtarët analizuan disa popullsi të vendeve të ndryshme. Pas pyetësorit në lidhje me konsumin e kafes, u rreshtuan dhe ADN-të e personave që u morën në studim. Duke analizuar rezultatet, studiuesit zbuluan se njerëzit me posedim PDSS2 të gjeneve çon në rritje të konsumimit të kafes.