Wednesday, April 8, 2020

Këto janë 4 fobitë më të përhapura në botë


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

The word "phobia" originates from the Greek, phobos which means fear.

Phobia is a psychological condition, a type of anxiety caused by fear of a certain object or situation. People who suffer from phobias get nervous very quickly, have tachycardia (strong and frequent heartbeats), difficulty breathing, and show unreasonable behavior. We invite you to discover four of the biggest phobias of people:
Lightning phobia (astrophobia)

Most astrophobic children are children, although adults can also have this phobia. Studies have shown that wild animals also have a strong fear of lightning and lightning. Thankfully this phobia is curable and can be treated.

Dog phobia (cynophobia)

About 36% of the world's population suffers from cynophobia. People who suffer from phobia of dogs are often afraid of cats as well. This phobia can be easily treated because dogs are more present in daily life.

Dark phobia (nictophobia)

Most people who suffer from this phobia are children. Although, according to studies, these children have not removed this phobia even after they have grown up. People who suffer from this phobia are anxious even if the room light goes out and they always want to be with someone if it is dark.

Microbial phobia (misophobia)

Misophobics wash their hands after touching anything because they are afraid of being "infected" by these germs, even though they may be imaginary. Misophobia causes people to feel isolated and have frequent anxiety
================
================
Fjala “fobi” e ka origjininën nga greqishtja, phobos që do të thotë frikë.

Fobia është një gjendje psikologjike, një lloj ankthi i shkaktuar nga frika ndaj një objekti apo situate të caktuar. Personat që vuajnë nga fobitë nervozohen shumë shpejt, kanë takikardi (rrahje të forta dhe të shpeshta të zemrës), vështirësi në frymëmarrje, si dhe shfaqin sjellje të paarsyeshme. Ju ftojmë të zbuloni katër prej fobive më të mëdha të njerëzve :

Fobia nga rrufeja (astrafobia)

Pjesa më e madhe e astrafobikëve janë fëmijët, ndonëse këtë fobi mund ta kenë edhe të rriturit. Nga studimet ka rezultuar se edhe kafshët e egra kanë një frikë shumë të madhe ndaj vetëtimave dhe rrufeve. Fatmirësisht kjo fobi është e shërueshme dhe mund të trajtohet.

Fobia nga qentë (kinofobia)

Rreth 36 % e popullsisë në botë vuajnë nga kinofobia. Njerëzit që vuajnë nga fobia ndaj qenve shpesh kanë frikë edhe macet. Kjo fobi mund të trajtohet lehtësisht për shkak se qentë janë më të pranishëm në jetën e përditshme.

Fobia nga errësira (niktofobia)

Shumica e personave që vuajnë nga kjo fobi, janë fëmijët. Megjithëse sipas studimeve këta fëmijë edhe pasi janë rritur, nuk e kanë hequr këtë fobi. Njerëzit që vuajnë nga kjo fobi, i kap ankthi edhe nëse fiket drita e dhomës dhe duan të jenë të shoqëruar gjithmonë me dikë nëse është errësirë.

Fobia nga mikrobet (misofobia)

Misofobikët i lajnë duart pas prekjes së çdo gjëje, sepse kanë frikë se “infektohen” nga këto mikrobe edhe pse mund të jenë imagjinare. Misofobia u shkakton njerëzve ndjenjë izolimi dhe ankthi të shpeshtë