Wednesday, April 8, 2020

Shtatë miliarderët të cilët bëjnë jetë të “varfër”ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

An ordinary citizen is considered frugal when he eats at home, reserves free plane tickets, travels frequently or always by public transport, etc., while a wealthy person is considered frugal when dressed in ordinary clothes, travels by car, eats at cheap restaurants, etc.

But are billionaires, the richest people on the planet, frugal and what do they do for a living? You will be surprised, because even among them there are very frugal people, despite the fact that they have wealth that they can not spend even if they lived for hundreds of years. Let's see below who they are and how much their wealth is.


Warren Buffett. Wealth: $ 60.8 billion

Berkshire Hathaway chief Warren Buffett, even though he is the third richest man in the world, still lives in a modest house he bought in 1958 for $ 31,500.

Buffet does not have a cell phone or even a computer on his desk while eating at simple restaurants.

He explained that his standard of living was not affected at all by wealth. "My life cannot be happier. In fact, it would be worse if I had six or eight houses. "I have everything I need," he said.

Mark Zuckerberg. Wealth: $ 44.6 billion

In addition to the status of one of the richest people in the world, Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg lives a very simple life with his wife, Priscilla Chan, and their daughter. Zuckerberg dresses quite simply, with jeans and monochrome t-shirts, while driving a cheap Volkswagen GTI. He is often seen in McDonald’s restaurants, while owning a $ 7 million home, which is a very small amount compared to his wealth. He has stated that he wants to focus on the things that will help people, and not waste time on buying luxury items.

Carlos Slim Helú. Wealth: $ 49.2 billion

The founder of Grupo Carso, Carlos Slim Helú, has lived in a six-room house for 40 years. He thinks wealth is like a kind of plant that needs to be taken care of to grow, and it needs to be invested in expanding. Slim is the richest man in Mexico, but he has given up luxury, such as private jets or yachts, while reportedly driving an old Mercedes-Benz car. He enjoys eating at home, surrounded by his children, grandchildren and great-grandchildren. His luxuries, meanwhile, are works of art, Cuban cigarettes, and a $ 80 million mansion in Manhattan, New York, which he wants to sell.

Charlie Ergen. Wealth: $ 12.3 billion

The founder of "Dish Network", Charlie Ergen, is a simple person who does not like luxury at all. He takes his favorite food and drink with him to work, that is, he takes bread with him to work. Ergen said the desire to save is linked to his mother's difficult childhood. "My mother grew up in a time of economic depression," he told the Financial Times.

During the trips, billionaire Ergen until recently shared the hotel room with work colleagues.

Amancio Ortega. Wealth: $ 68.5 billion

The founder of Inditex, respectively the chain of stores "Zara", Amancio Ortega, is known for his simple life and nutrition in the company's canteen, together with the workers.

He and his wife live in a modest apartment in La Coruña, Spain.

Like billionaire Mark Zuckerberg, the Spanish fashion tycoon dresses quite simply; jacket, white shirt, and gray trousers. Some might say he is not frugal, as he owns a $ 45 million private jet. However, he travels very little with this plane because he is too busy to travel.

Ingvar Kamprad. Wealth: $ 39.3 billion

IKEA founder Ingvar Kamprad, in addition to being a wealthy man and a successful businessman, often travels by public transport. Kamprad is the second richest man in Europe, but you can meet him by traveling by plane in economy class, or by feeding at IKEA canteens. Aside from 1960, when he had a Porsche, Kamprad has never in his life moved with expensive cars. Today, he has an old Volvo, and in 2013, due to the tax increase in Switzerland, after 40 years, he returned to live in Sweden, in his one-story and very modest house, reports balkanweb.

Azim Premji. Wealth: $ 15.1 billion

The CEO of the company, "Wipro Ltd.", Azim Premji, moves with old cars, while not forgetting to remind the workers to turn off the lights when they leave the building. The richest man in the field of technology in India, is widely criticized in his homeland for his way of life.
=============
=============
Një qytetar i zakonshëm konsiderohet kursimtar kur ai ushqehet në shtëpi, rezervon bileta të lira të aeroplanit, udhëton shpeshherë apo gjithmonë  me transport publik etj, ndërsa, një i pasur konsiderohet kursimtar kur vishet me rroba të zakonshme, udhëton me makinë të lirë, ushqehet në restorante të lira, etj.

Por, po miliarderët, njerëzit më të pasur të planetit a janë kursimtar dhe çfarë jete bëjnë? Do të befasoheni, sepse edhe në mesin e tyre ka persona shumë kursimtarë, përkundër faktit se kanë pasuri të cilën nuk mund ta shpenzojnë edhe po të jetonin qindra vjet. Të shohim në vijim se, cilët janë ata dhe sa është pasuria e tyre.

Warren Buffett. Pasuria: 60.8 miliardë dollarë

Shefi i kompanisë “Berkshire Hathaway”, Warren Buffett, edhe pse është njeriu i tretë më i pasur në botë, ende jeton në një shtëpi modeste që e kishte blerë në vitin 1958 për 31,500 dollarë.

Buffet nuk ka telefon celular, madje as kompjuter mbi tavolinën e tij të punës, ndërsa ushqehet në restorantet e thjeshta.

Ai ka shpjeguar se niveli i jetës së tij nuk është ndikuar fare nga pasuria. “Jeta ime nuk mund të jetë më e lumtur. Në fakt, do të ishte më keq po të kisha gjashtë ose tetë shtëpi. Unë kam çdo gjë që me nevojitet…”, ka thënë ai.

Mark Zuckerberg. Pasuria: 44.6 miliardë dollarë

Përveç statusit të njërit prej njerëzve më të pasur në botë, themeluesi dhe shefi i Facebook-ut, Mark Zuckerberg, jeton një jetë fare të thjeshtë me bashkëshorten e tij, Priscilla Chan, dhe vajzën e tyre. Zuckerberg vishet fare thjeshtë, me xhinse dhe bluze njëngjyrëshe, ndërsa lëviz me një makinë të lirë “Volkswagen GTI”. Ai shihet shpeshherë në restorantet e McDonald’s-it, ndërsa zotëron një shtëpi 7 milionë dollarëshe, që është vlerë fare e vogël krahasuar me pasurinë që ka. Ai ka deklaruar se dëshiron të përqendrohet në gjërat që do t’u ndihmojnë njerëzve, dhe jo të humbasë kohën në vendimet për blerjen e gjërave luksoze.

Carlos Slim Helú. Pasuria: 49.2 miliardë dollarë

Themeluesi i kompanisë “Grupo Carso”, Carlos Slim Helú ka jetuar në një shtëpi me gjashtë dhoma për 40 vjet. Ai mendon se pasuria është si një lloj bime, për të cilën duhet kujdesur që të rritet, dhe duhet investuar në zgjerimin e saj. Slim është njëriu më i pasur në Meksikë, por ai ka hequr dorë nga luksi, siç janë, aeroplanët privatë apo jahtet, ndërsa thuhet se lëviz me një makinë të vjetër Mercedes-Benz. Ai kënaqet kur ushqehet në shtëpi, i rrethuar nga fëmijët, nipërit dhe mbesat e tij. Luksi i tij, ndërkaq, janë veprat e artit, cigaret kubaneze, dhe një rezidencë në Manhattan (New York), me vlerë prej 80 milionë dollarë, por të cilën dëshiron ta shesë.

Charlie Ergen. Pasuria: 12.3 miliardë dollarë

Themeluesi i “Dish Network”, Charlie Ergen, është person i thjeshtë që nuk e pëlqen fare luksin. Ai merr me vete në punë ushqimin dhe pijen e preferuar, dmth merr bukë me vete në punë. Ergen ka thënë se dëshira për kursim lidhet me fëmijërinë e vështirë të nënës së tij. “Nëna ime është rritur në kohën e depresionit ekonomik”, ka thënë ai për Financial Times.

Gjatë udhëtimeve, miliarderi Ergen deri vonë ka ndarë dhomën e hotelit me kolegët e punës.

Amancio Ortega. Pasuria: 68.5 miliardë dollarë

Themeluesi i Inditex, respektivisht zinxhirit të dyqaneve “Zara”, Amancio Ortega, njihet për jetën e tij të thjeshtë dhe të ushqyerit në mensën e kompanisë, bashkë me punëtorët.

Bashkë me gruan e tij, ai jeton në një apartament modest në La Coruña të Spanjës.

Sikur dhe miliarderi Mark Zuckerberg, edhe manjati spanjoll i modës vishet fare thjeshtë; xhaketë, këmishë të bardhë, dhe pantollona ngjyrë hiri. Disa mund të thonë se ai nuk është kursimtar, pasi që zotëron një aeroplan privat me vlerë prej 45 milionë dollarësh. Megjithatë, ai udhëton fare pak me këtë aeroplan, sepse është shumë i zënë me punë për të udhëtuar.

Ingvar Kamprad. Pasuria: 39.3 miliardë dollarë

Themeluesi i IKEA-s, Ingvar Kamprad, përveç faktit që është një pasanik i madh dhe një biznismen i suksesshëm, shumë shpesh udhëton me transport publik. Kamprad është njeriu i dytë më i pasur në Evropë, por mund ta takoni duke udhëtuar me aeroplan në klasën ekonomike, apo dhe duke u ushqyer në mensat e IKEA-s. Përveç vitit 1960, kur kishte pasur një Porsche, Kamprad kurrë në jetën e tij nuk ka lëvizur me makinat e shtrenjta. Sot, ai ka një Volvo të vjetër, ndërsa në vitin 2013 për shkak të ngritjes së tatimeve në Zvicër pas 40 vjetëve është kthyer për të jetuar në Suedi, në shtëpinë e tij njëkatëshe dhe fare modeste, transmeton balkanweb.

Azim Premji. Pasuria: 15.1 miliardë dollarë

Drejtuesi i kompanisë, “Wipro Ltd.”, Azim Premji, lëviz me makina të vjetra, ndërsa nuk harron t’ua kujtojë punëtorëve që t’i fikin dritat kur të dalin nga objekti. Pasaniku më i madh në fushën e teknologjisë në Indi, kritikohet mjaft në vendlindje për mënyrën e jetës së tij. Ai është parë duke udhëtuar me makina tre-rrotëshe prej aeroportit deri në shtëpi, ndërsa mban evidencë edhe për letrën e tualetit që shpenzohet në kompaninë e tij.