Thursday, April 9, 2020

Kulla Eiffel fsheh një sekret!


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

Disney World's biggest fans are aware of the luxurious suite inside the Cinderella castle, but did you know that there is also a secret apartment at the top of the Eiffel Tower? Unlike the castle, however, entrepreneur Gustave Eiffel had built this epic hiding place just for himself - no guests were allowed.

If we say, where is the best view in Europe, the top of the Eiffel Tower will surely be a competitor. Imagine waking up in a cozy apartment with colorful backgrounds, wooden cabinets, and a large piano. Then, think of yourself drinking espresso and eating a croissant while enjoying the panorama of Paris from about 305 feet high, at the top of the Eiffel Tower. We would love to think, that this is exactly what Gustave Eiffel had in mind when he instructed his team to build the tower (and the apartment) in 1889.


Writer Henri Girard stated that the Eiffel Tower was "furnished in a simple style, loved by scientists," in contrast to the tower's "modernized wrought iron and technological advancement." As you can imagine, his apartment was a favorite topic of conversation for the Parisian elite, and many sought to rent his space. Eiffel's apartment remained private, however, and he entertained only guests, such as Thomas Edison, on several occasions. But now do we have a chance?

In the summer of 2016, HomeAway transformed a conference space inside the tower into an apartment. No, it's not the same, but it's still 57 meters above the ground, with two bedrooms, an urban greenhouse, and panoramic views of the Arc de Triomphe, Sacre Coeur, and the Seine River, from floor to glass ceiling.

========
========
Fansat më të mëdhenj të Botës së Disneyt, kanë dijeni për suitën luksoze brenda kalasë së Hirushes, por a e dini se ka edhe një apartament sekret në majë të Kullës Eifel? Ndryshe nga kështjella, megjithatë, sipërmarrësi Gustave Eiffel e kishte ndërtuar këtë vend epik fshehjeje vetëm për vete – nuk lejoheshin mysafirë.

Nëse do të themi, ku është pamja më e mirë në Evropë, maja e Kullës Eifel me siguri do të jetë një konkurrent. Përfytyroni të zgjoheni në një apartament komod me sfond ngjyra, kabinete druri, dhe një piano të madhe. Pastaj, mendoni veten duke pirë ekspres dhe të hani një briosh ndërsa shijoni panoramën e Parisit nga rreth 305 metra lartësi, në majë të Kullës Eifel. Do të na pëlqente të mendoni, se kjo është pikërisht ajo që Gustave Eiffel kishte në mendje kur udhëzoi ekipin e tij që të ndërtonte kullën (dhe apartamentin) në vitin 1889.

Shkrimtari Henri Girard ka deklaruar se banesa e Eiffelit ishte “e mobiluar në stil të thjeshtë, i dashur për shkencëtarët,” në kontrast me “modernitetin e hekurit të farkëtuar dhe përparimin teknologjik” të kullës. Si mund të imagjinohet, banesa e tij ishte temë e preferuar bisede për elitën pariziane, dhe shumë kërkonin ta merrnin me qira hapësirën e tij. Apartamenti i Eiffel mbeti privat, megjithatë, dhe ai dëfrente vetëm mysafirë, të tillë si Thomas Edison, në disa raste. Po tani… a kemi ndonjë shans?

Në verën e vitit 2016, kompania HomeAway shndërroi një hapësirë konferencë brenda kullës në një apartament. Jo, ai nuk është i njëjtë, por është gjithësesi 57 metra mbi tokë, me dy dhoma gjumi, një serë urbane, si dhe pamje panoramike të Harkut të Triumfit, Sacre Coeur, dhe lumit Seine, nga dyshemeja tek tavani i qelqtë.