Wednesday, April 8, 2020

Pse nuk na pëlqen zëri ynë kur e dëgjojmë të regjistruar?


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

It has happened to everyone. The first time we heard our recorded voice, we didn’t like it. And there is an even scientific explanation for this.

The reason why we do not recognize the sound when we hear it is related to the functions of the ear, on the surface, in the middle and inside it. The middle part is what strengthens and carries the voice in the inner part, which translates it into signals to the brain.


The sounds that enter our ears are of two types: those that are transmitted by air (when we hear a recorded sound) and those that are transmitted by bones (when we hear a voice speaking).

"When people hear their recorded voice, there is a lack of sounds that they are used to hearing themselves when they speak. They only hear the sound as the air conveys it, that is, as everyone hears it, ”says otolaryngologist Chris Chang.

The voice we don't like when we hear it is the one that everyone else listens to. And that’s the only reason we don’t like our voice when we hear it recorded.
=============
=============
U ka ndodhur të gjithëve. Herën e parë që kemi dëgjuar zërin tonë të regjistruar, nuk na ka pëlqyer. Dhe për këtë ka një shpjegim, madje shkencor.

Arsyeja pse nuk e njohim zërin kur e dëgjojmë ka të bëjë me funksionet e veshit, në sipërfaqe, në mes dhe në brendësi të tij. Pjesa e mesme është ajo që forcon dhe mbart zërin në pjesën e brendshme, e cila e përkthen atë në sinjale në tru.

Tingujt që hyjnë në veshë tanë janë dy lloje: Ata që përcillen me ajrin (kur e dëgjojmë zërin të regjistruar) dhe ata që përcillen me kockat (kur e dëgjojmë zërin duke folur).

“Kur njerëzit e dëgjojnë zërin e tyre të regjistruar, mungojnë tingujt me të cilët janë mësuar ta dëgjojnë veten kur flasin. Dëgjojnë vetëm zërin ashtu siç e përcjell ajri, domethënë ashtu siç e dëgjojnë të gjithë”,- thekson otolaringologu Chris Chang.

Zëri që nuk na pëlqen kur e dëgjojmë, është ai që dëgjojnë të gjithë të tjerët. Dhe kjo është arsyeja e vetme që nuk na pëlqen zëri ynë kur e dëgjojmë të regjistruar.