Saturday, April 11, 2020

Sa kushton puna e një prindi?


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE

If a mom was paid for the work she does, she would earn 500 31,500 (36,161 euros) a year. According to a study conducted in the UK, a mother spends 71 ​​hours a week on housework, shopping and cleaning. But even British men are not far behind. They spend 53.5 hours on housework, which, if paid, would give them an annual salary of mijë 24,000 (€ 27,551).

Insurer Legal and General, the studio that calculated how much it costs to be a parent, also found that raising a child up to the age of 18 costs 4 154,400 (177,246 euros). On average, a parent spends 8850 on his child pounds (10,159 euros). Seventy-one percent of households surveyed said the top financial priority was to provide children with a future in the event of a disaster or inability to make money.

Experts conducting the survey say that a parent's financial value to a family is far greater than they think.

====================
====================

Nëse një mama do të paguhej për punën që bën, ajo do të fitonte 31 500 paund (36 161 euro) në vit. Sipas një studimi të kryer në Britaninë e Madhe, një nënë shpenzon 71 orë në javë për punët e shtëpisë, pazarin dhe pastrimin. Por edhe burrat britanikë nuk mbeten shumë mbrapa. Ata shpenzojnë 53.5 orë për punë shtëpie, punë që nëse do të paguhej, do t’u jepte një rrogë vjetore prej 24 mijë paund (27 551euro).

“Insurer Legal and General”, studioja që bëri përllogaritjen se sa vlerë ka të jesh prind, zbuloi gjithashtu se rritja e një fëmije deri në moshën 18 vjeç kushton 154 400 paund (177 246 euro) Mesatarisht, një prind shpenzon për fëmijën e tij 8850 paund (10 159 euro). 71 për qind e familjeve të pyetura thanë se prioriteti kryesor financiar ishte t’u siguronin fëmijëve një të ardhme, në rast të ndonjë fatkeqësie apo pamundësie për të fituar para.

Ekspertët që kryen vëzhgimin thonë se vlera financiare e një prindi për një familje është shumë më e madhe se sa vetë ata mendojnë.