Monday, April 6, 2020

Shenjat që tregojnë se ju nuk do të pasuroheni kurrë


ARTIKULLI NE SHQIP ME POSHTE
Contrary to popular belief, Steve Siebold says that every person has the opportunity to get rich. But is wealth for you?

To help you evaluate this, here are some "red flags" to look out for. As long as no one can predict the future, the decisions you make may not pave the way for wealth, the Telegraph reports.

These are signs that you may never get rich, so be careful:

* Pay close attention to saving, but not so much to profit.

* You haven't started investing yet.

* You are happy with the salary you have and do nothing to earn more.

* Buy things you can't afford.

* You are following someone's dream - and not yours.

* First spend and then save what is left…

* Still believe that getting rich is something you can't achieve.
====================
Ndryshe nga ato se çfarë thuhen, Steve Siebold thotë se çdo person i ka mundësitë për t’u pasuruar. Por, a është pasuria për ju?

Për t’ju ndihmuar ta vlerësoni këtë, më poshtë i keni të mbledhur disa “flamuj të kuq” nga të cilët duhet të keni kujdes. Përderisa asnjë njeri nuk mund ta parashikoj të ardhmen, vendimet që i merrni mund të mos ua shpejtojnë rrugën drejt pasurisë, transmeton telegrafi.

Këto janë shenjat të cilat tregojnë se asnjëherë mund të mos pasuroheni, prandaj keni kujdes:

* I kushtoni shumë vëmendje kursimit, por jo aq shumë vëmendje fitimit.

* Nuk keni filluar të investoni ende.

* Jeni të kënaqur me rrogën që e keni dhe nuk bëni asgjë për të fituar më shumë.

* Blini gjëra të cilat nuk mund t’i përballoni financiarisht.

* Jeni duke e ndjekur ëndrrën e dikujt – dhe jo tuajën.

* Fillimisht shpenzoni e pastaj i kurseni ato që kanë mbetur…

* Ende besoni se të pasuruarit është diçka të cilën nuk mund ta arrini.